В. Серов. Портрет художника Ильи Репина. 1892

http://logki.net/glavnaya/dlya-kofe-chaya/bokali-shin-bistro-dlya-latte.html - logki.net